Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017
пронајди

ОДРЖАН ФОРУМОТ „КАКО ДА ЈА ДОБЛИЖИМЕ КУЛТУРАТА ДО ГРАЃАНИТЕ? - ОТПОЧНУВАЊЕ ПАРТИЦИПАТИВЕН ПРОЦЕС ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ ВО КУЛТУРАТА“
На 14 септември 2017 година, во Кинотека на Македонија, се одржa форум за јавни политики со наслов „Како да ја доближиме културата до граѓаните? - отпочнување партиципативен процес за стратешко планирање во културата“, во рамки на Проектот за граѓанско учество на УСАИД, организиран во соработка со Министерството за култура.

Целта на форумот беше да се презентира првиот нацрт на Националната стратегија за културен развој во Република Македонија за периодот 2018-2022 година и да се отвори дискусија со заинтересираните страни со цел унапредување на истата. Стратегијата беше презентирана од страна на Златко Теодосиевски, претставник на работната група за изработка на стратегијата при Министерството за култура, по што следеше и дискусија со претставниците од граѓанските организации, културните работници и претставници од институциите.

На форумот беше споделено и хрватското искуство за партиципативните процеси за креирање на културната политика од страна на Теодор Целакоски, културен работник и активист од Загреб, Хрватска.
На форумот обраќање имаше и министерот за култура, Роберт Алаѓозовски и Петрит Сарачини, посебен советник на министерот за култура.

Настанот го модерираше новинарката Александра Бубевска.

Клучни зборови

| усаид