Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Регионална програма за поддршка на истражувања
пронајди

КОНФЕРЕНЦИЈА „ОПШТЕСТВЕНИ, ПОЛИТИЧКИ И ЕКОНОМСКИ ПРОМЕНИ ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН“

6-та годишна конференција на Регионалната програма за поддршка на истражување

На 28 мај и 29 мај 2015 година, во хотелот Инекс Горица во Охрид, се одржа шестата годишна конференција на Регионалната програма за поддршка на истражување со наслов „Општествени, политички и економски промени во Западен Балкан“ во организација на локалната канцеларија во рамки на Фондацијата Отворено општество - Македонија.Главните цели на оваа конференција беа: актуелните предизвици, амбивалентноста и иднината на процесот на трансформација на земјите од Западен Балкан; искористување на потенцијалните области и можности за поефикасно влијание врз политичкиот развој и креирањето на политиките, врз основа на одржливи истражувачки резултати; и обезбедување форум за истражувачите од регионот на кој тие ќе се поврзат, ќе разменат искуства и ќе дискутираат за своите истражувачки проекти и резултати.

Повеќе информации во врска со програмата, учесниците и извештајот од конференцијата можете да најдете тука.


Клучни зборови

| ппир