Некатегоризирано
пронајди

Предизвици и можности за финансирање на научното истражување во Република Македонија

Издава:
Фондација Отворено општество – Македонија, 2017


Автори:
проф. д-р Снежана Билиќ, проф. д-р Емилија Симоска, Валентин Фетаџокоски, м-р Ирена Цветковиќ, м-р Сања Спасова, м-р Елена Анчевска, проф. д-р Марјан Петрески, м-р Марија Башевска, проф. д-р Мишо Докмановиќ

Клучни зборови

| публикација