Реформите наспроти правата
пронајди

Телата за човекови права на Обединетите нации и нивните согледувања и препораки за Република Македонија

Автори:
Воислав Стојановски
Билјана Треневска

Издавач:
Фондација Отворено општество - Македонија

Клучни зборови

| право | публикација