најава на активности

Нема најавени активности...

9-fakti-za-makedonija
9-fakti-za-fondaciite
п а р т н е р и
настани и новости
Општо

ФОНДАЦИЈА ОТВОРЕНО ОПШТЕСТВО – МАКЕДОНИЈА ЈА ПОДДРЖУВА ИНИЦИЈАТИВАТА #СегаКажувам #TaniTregoj


[Jan 18 2018 ] Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) ја поддржува иницијативата #СегаКажувам #TaniTregoj и ја поздравува идејата да се скрши молкот и да не се прифати како нормално сексуалното вознемирување и сексуалното насилство.

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

ПРЕДЛОЗИ ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ


[Jan 12 2018 ] Фондацијата Отворено општество – Македонија го поздравува отворањето на процесот за менување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, кој во 2006 год. беше и донесен по иницијатива на граѓанските организации.

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

#НАЧАС ДИСКУСИЈА НА ТЕМА „РЕФОРМИ, ПРЕДИЗВИЦИ, ОЧЕКУВАЊА – ОБРАЗОВАНИЕ 2018“


[Jan 11 2018 ] На темата „Реформи, предизвици, очекувања – Образование 2018“, со почеток во 13 часот, ќе разговараат универзитетската професорка Маја Стевановиќ, професорот од гимназијата „Орце Николов“ Душко Стојановски и Ана Мицковска-Ралева, од Центарот за истражување и креирање политики – ЦРПМ.

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

ДОДЕЛЕНИ 6 ГРАНТA ЗА ПОДГОТОВКА И ОБЈАВУВАЊЕ ИСТРАЖУВАЧКИ СТОРИИ


[Dec 29 2017 ] Во ноември 2017 година Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) објави конкурс за поддршка за подготовка и објавување истражувачки стории кои ќе укажат на прекршувањата во постоечки политики и практики, ќе сугерираат подобрувања и донесување нови потранспарентни, инклузивни политики и ќе мотивираат зголемен и здружен ангажман на граѓаните, граѓанското општество и локалните власти за надминување на неповолните состојби.

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

РАБОТИЛНИЦА „ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОДДРШКА ОД ЗАЕДНИЦАТА“


[Dec 28 2017 ] Фондацијата Отворено општество – Македонија организираше дводневна работилница на тема „Обезбедување поддршка од заедницата “ која се одржа на 20 и 21 декември 2017 година, во хотел Романтик во Велес.

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

#НАЧАС ДИСКУСИЈА НА ТЕМА „НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАКО БИЛЕТ ДО ВРАБОТУВАЊЕ“


[Dec 28 2017 ] Јазот кој настана помеѓу формалното образование и потребите на пазарот предизвика илјада магистри и доктори на науки во Македонија секој месец да се регистрираат како невработени.

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

РЕГИОНАЛНА ОБУКА ЗА МОНИТОРИНГ НА БУЏЕТИ И ЗАСТАПУВАЊЕ


[Dec 25 2017 ] Регионална обука за мониторинг на буџети и застапување организирана од ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, а со поддршка на Фондацијата Отворено општество – Македонија.

пронајди
Alarm-38-42
п у б л и к а ц и и